Polityka Prywatności
z dnia 12 stycznia 2020 r.

§1
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Działając w imieniu firmy ForPage Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o. (dalej zwanej „Total Clean”), niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wnoszę o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez Total Clean – jako administratora – Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy (dalej zwanej „Umową”) na umawianie przez Użytkowników wizyt na usługi sprzątania powierzchni, świadczone przez Właściciela.

Total Clean jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ForPage Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, kod pocztowy 02-001, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP7010951545, KRS: 0000810186, REGON: 384679758 która jest właścicielem strony internetowej znajdującej się pod adresem internetowym https://totalclean.pl (dalej zwanej „Stroną”).

2. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Total Clean również w celu:

a. profilowania i wykorzystywania do celów tworzenia przez Total Clean reklamy spersonalizowane;

b. śledzenia ruchu na swojej Stronie. Aby wyłączyć śledzenie Państwa ruchów na naszej Stronie prosimy skorzystać z następującego urządzenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Total Clean również w celu:

a. przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. wiadomości e-mail)

b. przesyłania informacji handlowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. połączenia głosowe).

Zgoda Państwa na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. wiadomości e-mail) jest wymagana w celu realizacji Umowy.

Zgoda Państwa na przesyłanie informacji handlowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. połączenia głosowe) nie jest wymagana w celu realizacji oferty Facebook.

Zgoda jest wyrażana poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola (tzw. checkbox’a) przy treści odpowiedniej zgody, znajdującej się w obszarze formularza kontaktowego na Stronie.

4. Total Clean przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

a. w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę,

b. w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 6 lat)

c. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu

d. w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez Total Clean zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych.

5. Total Clean przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych:

a. imię i nazwisko,

b. nazwa firmy,

c. stanowisko pełnione w ramach przedsiębiorstwa,

d. adres zamieszkania / adres siedziby firmy / adres korespondencyjny,

e. adres poczty elektronicznej (e-mail),

f. numer telefonu,

j. adres IP Państwa urządzenia,

k. wszelkie inne dane, które mogą znajdować się w dokumentach, które Właściciel nie przewidział powyżej, a są danymi osobowymi lub tajemnicami przedsiębiorstw, organizacji.

6. Przetwarzanie przez Total Clean wskazanych wyżej w kategorii danych osobowych jest niezbędne do tego, żeby Total Clean mogła w sposób należyty zrealizować usługi, które są przedmiotem zawartej z Państwem umowy.

7. Przetwarzanie przez Total Clean wskazanych wyżej w tekście danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

8. Przetwarzanie przez Total Clean wskazanych wyżej w tekście kategorii danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.

9. Posiadane przez Total Clean dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od upoważnionych przez Państwa osób), a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów.

10. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez Total Clean są Zaufani Partnerzy, pracownicy, współpracownicy. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez Total Clean w Zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.

11. Total Clean będzie przekazywać Państwa dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

12. Total Clean przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów Total Clean) oraz przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

13. Total Clean ustanowiło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który jest dostępny pod numerem telefonu +48 794 583 942, oraz adresem e-mail info@totalclean.pl .

14. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez Total Clean na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez Total Clean danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować niezrealizowanie oferty Facebook.

15. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e-mail info@totalclean.pl stosownego oświadczenia, którego poniżej przedstawiamy przykład:

„Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez Total Clean z siedzibą Warszawie moich danych osobowych.”

albo

„Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu) niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez Total Clean z siedzibą Warszawie moich danych osobowych.”

16. Total Clean informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

17. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 2
PLIKI COOKIES

1. Strona nie gromadzi w sposób automatyczny żadnych danych, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Strony.

2. Pliki cookies są danymi informatycznymi przechowywanymi w Państwa urządzeniu końcowym. Są one przeznaczone do korzystania przez Państwa ze Strony.

3. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez Stronę mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały.

5. Tymczasowe pliki cookies są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa ze strony internetowej i służą do przechowywania informacji, takich jak dane wpisywane w Formularzach Kontaktowych.

6. Pliki cookies wykorzystywane przez Stronę mogą być niezbędne do prawidłowego działania Strony.

7. Strona wykorzystuje również pliki cookies, które nie są niezbędne do korzystania ze Strony, ale ułatwiają Państwu korzystanie z niego. Są one wykorzystywane w celu: zapamiętania wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy, przywrócenia sesji użytkownika, sprawdzenia czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo, dopasowania zawartości do preferencji użytkowników, ustawienia preferowanego języka, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających Państwa pracę ze Stroną.

8. Strona korzysta z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookies w następujących celach: monitorowanie ruchu na Stronie, zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć właścicielowi, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony, ustalanie liczby anonimowych użytkowników Strony, kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść, kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę, badanie zapisów na newslettery, wykorzystanie narzędzi do komunikacji, integracja z portalami społecznościowymi.

9. Pliki cookies zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem ze Strony, mogą być wykorzystane przez reklamodawców oraz partnerów współpracujących ze Stroną.

10. W każdym czasie istnieje możliwość dokonania przez Państwa samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Państwa urządzenia. Zmian takich można dokonać np. za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Zmiany ustawień dotyczących plików cookies mogą polegać m.in. na zablokowaniu instalowania plików cookies oraz usunięcia stałych plików cookies. Odrzucenie plików cookies może oznaczać, że niektóre funkcje oferowane przez Stronę mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z danej funkcji Strony.

§ 3
LOGI SERWERA

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników Strony podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną oraz w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa jego użytkowników.

Obszar sprzątania

Zamów sprzątanie

Dane firmy:
ForPage Sp. z o. o. Sp. k.
Aleje Jerozolimskie 85/21
02-001 Warszawa, Polska
KRS: 0000810186
NIP: 7010951545
REGON: 384679758